خانه / بیانیه های ملی

بیانیه های ملی

تروریسم شیعه اسلامیبیانیه ارتش به تاریخ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ شمسی 

در حمایت از قیام مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شیطان

بیانیه ارتش ایران در حمایت از مردم ایران علیه جمهروی اسلامی شیطان

ماهیت شناسی تجزیه طلبان در ایران

فقر تحمیلی گسترده در ایران تحت اشغال اسلامگرایانتغییر نام عربی شهر قم و مشهدبزودی تغییر کاربری قصرهای زرین امامان و امامزادگانهشدار به ملت ایران درباره تجزیه طلبان حکومت اسلامی - طاغوت مذهبیقصرهای زرین استخوانها و فقرهای سنگین انسانها

مراقد امامان محل انحراف و شرک بایست نابود شوند

تقویم مناسبت های به نام آریاییمحمد از شهادت فرار کردCYRUSEعیسی خاتم الانبیاء خاتم الشهدادیگ به دیگ میگه رویت سیاه

bigtheme