خانه / عکس اسلایدر / دکتر مصدق در قلبها جاودانه است

دکتر مصدق در قلبها جاودانه است

خائنان انگلیسی در پی حذف نام و یاد دکتر مصدق

دشمنی انگلیسی با ابزار مذهبی

کسانی که خدمتی به ملک و ملت ایران نداشته اند، عارض دکتر مصدق بوده اند.

یکی از عوامل دشمنی خائنان داخلی، با شادروان دکتر مصدق، حسادت نسبت به شخصیت ممتاز انسانی، علمی و سیاسی او است که خود عاری از آنها بوده اند.

متاسفانه طی ۳۵ سال حکومت جمهوری اسلامی، بیشترین آماج نقادی و دشمنی علیه شادروان دکتر محمد مصدق، رهبر مبارزه با امپریالیسم، در عصر معاصر بوقوع پیوسته است؛ این در حالی است که مردم هندوستان شادروان مهاتما گاندی را خار چشم امپریالیسم دانسته، نام و یاد او را به هر بهانه ای استفاده می‌نمایند، خاصه عکس مهاتما گاندی، در ادارات دولتی نصب شده است. لیکن گروهی خائن انگلیسی، در ایران هستند که خود، خدمتی شایان برای ملک و ملت نداشته، دائم عارض شادروان دکتر مصدق شده اند. همان خائنان انگلیسی که در راستای تحصیل بیشتر زر، زور و تزویر، در عرصه‌های مختلفه حضور دارند. منقول از شادروان دکتر مصدق است که خائنان انگلیسی، در هر دستگاهی، نهادی و سازمانی حضور دارند، بنابراین حتی شورای شهر و شهرداری از این موضوع مستثنی نیست. خائنان هرگز اجاز نداده اند که نام و یاد شادروان دکتر مصدق بر میادین و خیابانهای مهم شهری و کتابی مدرسه ای نقش بندد. طی ۳۵ سال اخیر، حکومت جمهوری اسلامی که داعیه‌ی مبارزه با امپریالیسم را داشته، به عرضه‌ی وجهه‌ی پوپولیستی و الیگارشی پرداخته است، هرگز از دکتر مصدق و تالمات و زحمات او، در راستای استیناف حقوق ملی ایران و ایرانیان، به نیکی تجلیل نکرده است. امروز گروهی از مسولان دولتی، در داخله و ممالک خارجه، به زبان امپریالیستی انگلیسی سخن میرانند، حال آنکه دکتر مصدق، در دادگاه لاهه و فرانسه، حاضر به تکلم به زبان امپریالیستی انگلیسی نشد. دشمنی جمهوری اسلامی با رهبر فقید مبارزه با امپریالیسم انگلیس و حتی آمریکا توسطه مهره های انگلیسی همچنان ادامه دارد. افرادی به مصدق می‌تازند که خود خدمتی شایان به ملک و ملت ایران نداشته اند. خدمات دکتر مصدق، فراتر از ملی کردن صنعت نفت ایران است. تردیدی نیست, طی سالیان متمادی، خائنان در دستگاه های حکومتی و دولتی، سعی در حذف نام و یاد دکتر مصدق و مخدوش ساختن وجهه‌ی خدماتی ایشان بوده اند که مردم با درایت، واقف بدین خیانت برخی افراد بوده اند که البته! نفوذ و رتبه کافی برای دشمنی با ملک و ملت ایران را داشته اند. شورای شهر و شهرداری نیز عاری از خائنان انگلیسی نیست.

مبارزه با سلطنت مطلقه و مشروطه خواهی – مخالفت با قرار داد استعماری ۱۹۱۹ – افشای خیانتهای وثوق الدوله و قوام سلطنته در مجلس شورای ملی – مبارزه با استبداد پهلوی اول، در مجلس شورای ملی – مخالفت با طرح راه آهن جنوب و شمال با هزینه بیت المال ایران در راستای ایجاد راه مواصلاتی انگلیس در جنوب ایران و روسیه در شمال ایران – مخالفت با تخصیص بودجه برای تعمیر قصرهای سلطنتی و درخواست تخصیص بودجه برای رفع محرومیت مردم و اشتغال زایی – الغای قرار داد نفتی گس گلشائیان استعماری، در مجلس شورای ملی – دعوی با پلیس جنوب انگلیس – ملی کردن شیلات خزر – دستور استخدام زنان در بخش پرستاری – گسترش خدمات بیمه و بیمه زنان پرستار – گسترش بیمه کارگری – بنیانگذار ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم در آمد جامعه – دفاعیه از حقوق ملی ایران در دادگاه لاهه و توفیق نهایی – سفر به دادگاه لاهه برای دفاع حقوق ملی و با تقبل هزینه سفر از جیب خود – جلوگیری از اسراف هزینه ها و ریخت و پاش ها، در دولت – ملی کردن صنعت نفت ایران و … .

نامگذاری خیابان مصدق با "اما و اگر"مواجه شد

بررسی هایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته نشان می‌دهد که دکتر مصدق شرایط طرح در کمیته نامگذاری را ندارند چرا که ارا و افکار ایشان مورد تایید مقامات رسمی ایران نیست.

مدیر کمیته نامگذاری شورای شهر تهران از پیگیری گروهی از کارشناسان برای بررسی ارزشمند بودن طرح نامگذاری خیابان مصدق در کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران خبر داد. 

"معصومه آباد" که یک ماه پیش با پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام دکتر مصدق در تهران مواجه شد درباره آخرین اخبار این کمیته در بررسی پیشنهاد مذکور به CHN می‌گوید:«بررسی هایی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته نشان می‌دهد که دکتر مصدق شرایط طرح در کمیته نامگذاری را ندارند چرا که ارا و افکار ایشان مورد تایید مقامات رسمی ایران نیست.»

وی تاکید می کند:« هر فرد و گروهی می‌تواند به شورا پیشنهاد کند تا نام مورد نظر بر خیابانی نقش ببندد اما این موضوع مستلزم آن است که فرد شرایط طرح در کمیسیون نامگذاری را داشته باشد و بر اساس رایزنی ها و مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته دکتر مصدق چنین شرایطی را ندارد.»

آباد همچنین به تشکیل گروهی کارشناسی برای بررسی بیشتر در همین زمینه تاکید می‌کند و ارایه اخبار بیشتر در این حوزه را به ارایه گزارش نهایی این گروه موکول می‌کند.

وی پیش از این نسبت به رای اوردن نامگذاری خیابان دکتر مصدق در میان اعضای شورای شهر تهران خوش بین بود و معتقد بود دست کم هفت نفر از اعضای شورای شهر با این نامگذاری موافقند.

وی در پاسخ به اینکه پیشینه اقدامت تاریخی مصدق و آنچه او با عنوان ملی شدن صنعت نفت در ایران برای ایرانی ها رقم زد در کجای این بررسی‌ها قرار خواهد گرفت ، به CHN گفت:« بگذارید نتیجه گروه کارشناسی بیاید و آن موقع می تواند در این باره صحبت کرد.»

دکترمصدق با ملی کردن صنعت نفت ایران از وابستگی ایران به کشورهای استعمارگر‌ان دوران کاست و نام او در تاریخ اجتماعی _ سیاسی ایران به عنوان شخصیت ملی و تاثیرگذار به ثبت رسید.

طرح نامگذاری خیابان دکتر مصدق در شورای شهر دور اول مطرح شد اما در آن دوره نیز طرح نامگذاری به نتیجه‌ای نرسید و به بایگانی سپرده شد.

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی

منبع گزارش : سایت هم صدا 

درباره newinsight

اینجانب محمد مصدق, متولد شهرستان تهران میباشم! نویسنده,منتقد و مبارز مستقل,در سرزمین تحت سلطه دیو صفتان اسلامی ! من زندگی خود را مرداد ماه سال 1350 شمسی, در منطقه نیروی هوایی تهران آغاز کردم و سن شش سالگی پس از آزمون هوش, در مدرسه اول ابتدایی فارابی نیروی هوایی راه یافتم؛ ولی خرده سالی بیش نبودم که اینتلیجنس سرویس انگلیس به دستور دستگاه پادشاهی انگلیس و به یاری عناصر ایرانی بسیج مستضعفان و کمیته انقلاب اسلامی, به توطئه و دسیسه علیه اینجانب پرداخت و دگربار فقر فرهنگی و شخصیتی بربریستی خود را در جهان بشری هویدا ساخت که البته! دادخواست و شکایات اینجانب علیه جمهوری اسلامی ایران و دولت و سلطنت انگلیس به مراجع ذیصلاح حقوق بشری و دیوان دادگستری بین المللی تسلیم شده است. بدینسان پادشاهی الیگارشی و آمورالیستی انگلیس, دگربار انتقامجویی و کینه توزی خود را علیه نهضت ملی ایران و ملی شدن نفت ایران و ملی گرایی در ایران تکرار نمود و ثبات جمهوری اسلامی,مجری سیاستهای ضد ایرانی, ضد الهی و ضد بشری را با حمایت های خود تامین کرد. اینجانب سالیان متمادی مشغول مبارزه با دیو صفتان داعشی شیعی, در داخل کشور ایران بوده ام و قوای تبهکار و فاسد حکومت جمهوری اسلامی را بشدت به چالش کشیده ام و حتی سید علی خامنه ای را در برابر مشیت الهی به زانو افکنده ام. اینجانب طی هدایت الهی و ملکوتی در عنفوان جوانی است که رسالت خود مبنی بر اعلام آیین و فرامین راستین موسی پیامبر را با انتشار فرامین ایشان و چاپ و نشر کتاب خود به نام راهی بسوی راستی به انجام رسانیده ام و عیسی را براستی خاتم النبیین و خاتم الشهدا خوانده ام که طبق آگاهی الهی و ملکوتی بدین حقیقت دست یازیده ام و صلیب عیسی را جایگاه شهادت انسانی دانسته ام که کمال اخلاقی را از مسیر کمال عاطفی تحقق بخشیده است و در مسیر ابلاغ حقیقت و دیانت راستین الهی و ابراز محبت به هم نوعان خویش جان به جان آفرین تسلیم نموده است گرچه اکنون ادیان و کتب آنها بشری میباشند, ولی بهترین گزینه برای هر ایرانی خردمندی را آیین توحیدی زرتشتی تامین می کند , باری بر دوشی کسی ننهاده است و همه پند و اندرز آن پندار نیک,گفتار نیک و کردار نیک میباشد. آیین زرتشتی,توحیدی و دین اسلامی, تشریکی تهیه شده اند و لذا عطف به نیاز افزایش عرق ملی ما را مجاب می سازد که ایرانیان به آیین اجدادی خویش مراجعت نمایند؛ چه دین اسلامی,جبر,قهر و شر و آیین زرتشتی,فر,مهر و فروز است. هر اجتماعی بشری در بحبوحه های سیاستهای زندگی,دنیوی و مادی - در حوزه های مختلفه سیاسی,اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی - نیاز به تکیه گاهی معنوی دارد که همت و ترغیب خویشرا در حفظ سلامت و امنیت روحی,روانی,جسمی و جنسی و رعایت صحت و سلامت قواید حیات,منزلت و کرامت بنماید؛ بنابراین آیین زرتشتی به گواه تاریخ ایران زمین است که جامعه ایرانی را در چکاد افتخارات,سلامت و امنیت معنوی محفوظ داشته بود. هر جامعه ای در مقطعی از زمان بدلیل پیروی کورکورانه و منظلمانه جامعه از دینی و مذهبی, دچار ظلمی و ستمی شده است؛ زیرا ادیان کمال ندارند و حاوی نقص و نقض میباشند؛ ولی از سوی دیگر هدایت,مطالعات,تحقیقات و نظارت همگانی و دایمی بر تحرکات مذهب و ماهیت مذهب و حفظ حق تجدید نظر اصلاحی, در کلیات و جزئیات مذهب و شخصیت, از بروز عقاید و کردار انحرافی,دیکتاتوری و ستمگری مذهبی,سیاسی,فرهنگی و اجتماعی ممانعت می ورزد. بنابراین ادیان, نیازمند کنترل افکار و عقاید مثبت اجتماعی میباشند که فیلترینگ مثبت بر محتوای آنها اعمال گردد و ادیان در حیطه عقل,منطق,احساس و دانش نیکوکار و مهرورز سالم سازی شوند. اینجانب در سال 1380 شمسی و متعاقب حادثه ناگوار کوی دانشگاه در سال 1378 شمسی - طی فراخوان جناب آقای قائم مقامی, مجری رادیو ایران - در برخی تجمعات بر حق اعتراضی و حمایتی شرکت فعالی جستم و سالهای اخیر به دفعات دستگیر و حتی ضرب و شتم شده ام و همواره از ملی گرایی, عدالتخواهی و آزادگی پیروی کرده ام و ایران را تحت اشغال نامردمان و ناجوانمردان جاهل,دشمن و خائن خوانده ام که پیرو جنون قرآنی و جنون شخصیتی و روانی میباشند. زندگی در طبیعت گیلان به من آموخته است که پیروی از قوانین طبیعی, پیروی از اعتدال است و انسانها را راهنمای بسیار نیکویی است که آیین طبیعی, برترین آیین الهی است که حتی موارد نقص و نقض ادیان را برای ما هویدا می سازد. ادیان حاوی تلفیق اخلاق و نقض اخلاق و تلفیق حق و باطل میباشند و لذا نقص و نقض ادیان بدلیل آفرینش دارای نقص و نقض جهان,جانداران,انسان, عقل,منطق و دانش میباشد که فقط آفریدگار دارای کمال است. ... اکنون ایران تحت سلطه دیکتاتوری اسلامی میباشد و آزاد اندیشی در سرزمین ما بشدت سرکوب و منکوب می شود و آزادی تنها برای افراد ضد الهی, ضد بشری و ضد اجتماعی قانونی است که نیروهای مذهبی - سیاسی,تروریستی,تشریکی و انحرافی را تشکیل داده اند و الیگارشی مذهبی و سرمایه داری مذهبی را حمایت کرده اند و جامعه ایرانیان را در چالش و تنش فراوان غوطه ور ساخته اند. اسلامگراها,روسها و انگلیسیها, بازیگران اصلی سیاست در تعیین مقدرات کشور ایران بوده اند و اکنون ایران و سوریه خط مقدم روسیه علیه آمریکا و غرب میباشد و ایرانیان قربانی ستمپذیری شخصیتی و دعوای امپریالیستی و استکباری داخلی و خارجی بوده اند. اینجانب پاسخگوی شما عزیزان در اسرع وقت میباشم ! با سپاس و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما عزیزان ! mosaddegh.iran@gmail.com

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

نقد برنامه امید دانا درباره سپاه پاسداران

پاسخ مختصر به جناب آقای امید دانا ( نقد برنامه سپاه پاسداران، ...

قرآن افساد فی الارض است20

قرآن,افساد فی الارض است

قرآن , افساد فی الارض است ! (الله, زئوس اسلامی)  الله مفتخر ...