خانه / عکس اسلایدر / شهادت فقط خاص پیامبران بود

شهادت فقط خاص پیامبران بود

 

شهادت فقط خاص پیامبران بود

شیطان نماز می خواند؛ دجال نماز می خواند

الله، قبله شیطان شد؛ بتکده، قبله مسلمین شد

حُسن انسان از نماز نمی تراود، بلکه از فضایل انسان می تراود

من بدین بینش دست یازیده ام که شهادت واقعی، در راه ابلاغ حقیقت و محبت به نوع بشر و شهادت تصنعی در راه خشونت،جنگ و جنایت علیه بشریت میباشد. شهادت واقعی، خاص پیامبران دارای کمال بود که طی مسیر هدایت و نجات بشریت، شهید شدند. آنان بری از خشونت تهاجمی و تدافعی زیسته، دار فانی را وداع گفتند. زرتشت پیامبر در محراب به شهادت واقعی دست یازید. زکریا پیامبر، در محراب عبادت به شهادت واقعی دست یازید. یحیی پیامبر، در چنگ جهالت، عداوت و قساوت به شهادت واقعی دست یازید. عیسی، در چنگ جهالت، عداوت و قساوت بر صلیب به شهادت واقعی دست یازید. بنابراین پیامبران راستین لاهوتی و الهی خود گواهی، دال بر ماهیت شهادت ناب بوده اند. عیسی پیامبر، آخرین شهید راه خداوند فرید است که صلیب ایشان نماد ایثار در راه ابلاغ حقیقت و محبت در مسیر هدایت و نجات بشریت بود. شهادت واقعی با خشونت علیه بشریت حاصل نمی گردد، بلکه آیین راستین الهی، دین محبت و رافت است که هدایت و نجات بشریت را می طلبد، نه خشونت، عداوت و سرکوب. البته! من زرتشتی،یهودی،مسیحی یا اسلامی نیستم، بلکه آیین راستین الهی و موسی را پیروی می کنم که طی هدایت و نجات الهی و ملکوتی از سوی موسی، ابلاغ شده است؛ همچنین نیک واقف شده ام که کتاب واقعی الهی، فقط، در اختیار موسی، در ملکوت میباشد که وقوفی از محتوای آن ندارم، مگر پنج فرمان ابلاغی از سوی موسی.

" ای مردم از خدا بترسید – ای مردم نماز بخوانید – ای مردم به والدین احترام بگزارید – ای مردم به دیگران محبت کنید – ای مردم نیکوکار باشید "

من باورمند پیامبران راستین ایرانی و عبرانی هستم که آیین خود را منطبق با آیین ابلاغی از سوی موسی پیامبر، محبت و رافت خوانده اند، چنانکه معتقد به حقیقت هستم که عیسی آخرین پیامبران، آیین موسی و پیامبران پیشین را محبت و رافت ،نسبت به بشریت خوانده است. از اینرو است که متی منقول از عیسی گفته است :

– خوشا به حال فروتنان؛ زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت – خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت؛ زیرا سیر خواهند شد – خوشا به حال آنان که مهربان و با گذشت هستند؛ز یرا از دیگران گذشت خواهند دید – خوشا به حال پاکدلان؛ زیرا [ملکوت]خدا را خواهند دید – خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند … . انجیل متی،فصل۵

بنیانگذاران اسلام، شهادت را  اقتلوا فی سبیل الله (در راه الله به قتل برسانید) و قاتلوا فی سبیل الله (در راه الله جدال کنید) خوانده اند که منافی شهادت الهی و نبوی میباشد؛ زیرا هدف از شهادت الهی و نبوی، هدایت و نجات است؛ نه جنایت و سرکوب. پبامبران راستین، سخی بودند و پیامبران دروغین، قسی. پیامبران راستین، مظلومانه دار فانی را وداع گفتند و پیامبران دروغین، متجاوزانه دار فانی را وداع گفتند. پیامبران راستین، شهادت را از آن خود نمودند و پیامبران دروغین، شهادت را از آن دیگران نمودند. پیامبران راستین راهیان نور بودند و پیامبران دروغین راهیان گور.

کمال فقط از آن خدا و پیامبر است؛ بنابراین نقص و نقصان و تناقض، در انسان و ادیان، کمال انسان را تحقق نمی بخشند؛ از اینرو، انسان بایست اعتدال،عدل،حق و حقایق را تبعیت نماید. عیسی آموخته است که تعالی اخلاقی از رهگذر تعالی عاطفی تحقق یابد که بنابراین عیسی تعالی اخلاقی و عاطفی خویشرا بر صلیب، به منصه ظهور رسانید که بشریت را واقف به حقیقت شریعت و دیانت ناب نماید. کشته شدگان و جانبازان جنگهای تدافعی، فقط کشته شدگان و جانبازان تدافعی میباشند که حرمت ایثار آنان نزد مردم محفوظ میباشد، مگر کسانی که خشونت و جنگ تدافعی در راه حاکمه ای ظالمه (مسرفین و معتدین) را پشتیبانی نموده باشند که بی گمان نزد مردم حرمت نداشته، نخواهند داشت.

صلیب عیسی جایگاه شهادت پیامبر در راه ابلاغ حقیقت و محبت بود

إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یظْلِمُونَ النَّاسَ وَیبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ – ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین بناحق ظلم روا می‌دارند؛ برای آنان عذاب دردناکی است! (شوری/۴۲)

وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ – و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید!  الَّذِینَ یفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یصْلِحُونَ همانها که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند!(شعراء/۱۵۱ و ۱۵۲)

درباره newinsight

اینجانب محمد مصدق, متولد شهرستان تهران میباشم! نویسنده,منتقد و مبارز مستقل,در سرزمین تحت سلطه دیو صفتان اسلامی ! من زندگی خود را مرداد ماه سال 1350 شمسی, در منطقه نیروی هوایی تهران آغاز کردم و سن شش سالگی پس از آزمون هوش, در مدرسه اول ابتدایی فارابی نیروی هوایی راه یافتم؛ ولی خرده سالی بیش نبودم که اینتلیجنس سرویس انگلیس به دستور دستگاه پادشاهی انگلیس و به یاری عناصر ایرانی بسیج مستضعفان و کمیته انقلاب اسلامی, به توطئه و دسیسه علیه اینجانب پرداخت و دگربار فقر فرهنگی و شخصیتی بربریستی خود را در جهان بشری هویدا ساخت که البته! دادخواست و شکایات اینجانب علیه جمهوری اسلامی ایران و دولت و سلطنت انگلیس به مراجع ذیصلاح حقوق بشری و دیوان دادگستری بین المللی تسلیم شده است. بدینسان پادشاهی الیگارشی و آمورالیستی انگلیس, دگربار انتقامجویی و کینه توزی خود را علیه نهضت ملی ایران و ملی شدن نفت ایران و ملی گرایی در ایران تکرار نمود و ثبات جمهوری اسلامی,مجری سیاستهای ضد ایرانی, ضد الهی و ضد بشری را با حمایت های خود تامین کرد. اینجانب سالیان متمادی مشغول مبارزه با دیو صفتان داعشی شیعی, در داخل کشور ایران بوده ام و قوای تبهکار و فاسد حکومت جمهوری اسلامی را بشدت به چالش کشیده ام و حتی سید علی خامنه ای را در برابر مشیت الهی به زانو افکنده ام. اینجانب طی هدایت الهی و ملکوتی در عنفوان جوانی است که رسالت خود مبنی بر اعلام آیین و فرامین راستین موسی پیامبر را با انتشار فرامین ایشان و چاپ و نشر کتاب خود به نام راهی بسوی راستی به انجام رسانیده ام و عیسی را براستی خاتم النبیین و خاتم الشهدا خوانده ام که طبق آگاهی الهی و ملکوتی بدین حقیقت دست یازیده ام و صلیب عیسی را جایگاه شهادت انسانی دانسته ام که کمال اخلاقی را از مسیر کمال عاطفی تحقق بخشیده است و در مسیر ابلاغ حقیقت و دیانت راستین الهی و ابراز محبت به هم نوعان خویش جان به جان آفرین تسلیم نموده است گرچه اکنون ادیان و کتب آنها بشری میباشند, ولی بهترین گزینه برای هر ایرانی خردمندی را آیین توحیدی زرتشتی تامین می کند , باری بر دوشی کسی ننهاده است و همه پند و اندرز آن پندار نیک,گفتار نیک و کردار نیک میباشد. آیین زرتشتی,توحیدی و دین اسلامی, تشریکی تهیه شده اند و لذا عطف به نیاز افزایش عرق ملی ما را مجاب می سازد که ایرانیان به آیین اجدادی خویش مراجعت نمایند؛ چه دین اسلامی,جبر,قهر و شر و آیین زرتشتی,فر,مهر و فروز است. هر اجتماعی بشری در بحبوحه های سیاستهای زندگی,دنیوی و مادی - در حوزه های مختلفه سیاسی,اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی - نیاز به تکیه گاهی معنوی دارد که همت و ترغیب خویشرا در حفظ سلامت و امنیت روحی,روانی,جسمی و جنسی و رعایت صحت و سلامت قواید حیات,منزلت و کرامت بنماید؛ بنابراین آیین زرتشتی به گواه تاریخ ایران زمین است که جامعه ایرانی را در چکاد افتخارات,سلامت و امنیت معنوی محفوظ داشته بود. هر جامعه ای در مقطعی از زمان بدلیل پیروی کورکورانه و منظلمانه جامعه از دینی و مذهبی, دچار ظلمی و ستمی شده است؛ زیرا ادیان کمال ندارند و حاوی نقص و نقض میباشند؛ ولی از سوی دیگر هدایت,مطالعات,تحقیقات و نظارت همگانی و دایمی بر تحرکات مذهب و ماهیت مذهب و حفظ حق تجدید نظر اصلاحی, در کلیات و جزئیات مذهب و شخصیت, از بروز عقاید و کردار انحرافی,دیکتاتوری و ستمگری مذهبی,سیاسی,فرهنگی و اجتماعی ممانعت می ورزد. بنابراین ادیان, نیازمند کنترل افکار و عقاید مثبت اجتماعی میباشند که فیلترینگ مثبت بر محتوای آنها اعمال گردد و ادیان در حیطه عقل,منطق,احساس و دانش نیکوکار و مهرورز سالم سازی شوند. اینجانب در سال 1380 شمسی و متعاقب حادثه ناگوار کوی دانشگاه در سال 1378 شمسی - طی فراخوان جناب آقای قائم مقامی, مجری رادیو ایران - در برخی تجمعات بر حق اعتراضی و حمایتی شرکت فعالی جستم و سالهای اخیر به دفعات دستگیر و حتی ضرب و شتم شده ام و همواره از ملی گرایی, عدالتخواهی و آزادگی پیروی کرده ام و ایران را تحت اشغال نامردمان و ناجوانمردان جاهل,دشمن و خائن خوانده ام که پیرو جنون قرآنی و جنون شخصیتی و روانی میباشند. زندگی در طبیعت گیلان به من آموخته است که پیروی از قوانین طبیعی, پیروی از اعتدال است و انسانها را راهنمای بسیار نیکویی است که آیین طبیعی, برترین آیین الهی است که حتی موارد نقص و نقض ادیان را برای ما هویدا می سازد. ادیان حاوی تلفیق اخلاق و نقض اخلاق و تلفیق حق و باطل میباشند و لذا نقص و نقض ادیان بدلیل آفرینش دارای نقص و نقض جهان,جانداران,انسان, عقل,منطق و دانش میباشد که فقط آفریدگار دارای کمال است. ... اکنون ایران تحت سلطه دیکتاتوری اسلامی میباشد و آزاد اندیشی در سرزمین ما بشدت سرکوب و منکوب می شود و آزادی تنها برای افراد ضد الهی, ضد بشری و ضد اجتماعی قانونی است که نیروهای مذهبی - سیاسی,تروریستی,تشریکی و انحرافی را تشکیل داده اند و الیگارشی مذهبی و سرمایه داری مذهبی را حمایت کرده اند و جامعه ایرانیان را در چالش و تنش فراوان غوطه ور ساخته اند. اسلامگراها,روسها و انگلیسیها, بازیگران اصلی سیاست در تعیین مقدرات کشور ایران بوده اند و اکنون ایران و سوریه خط مقدم روسیه علیه آمریکا و غرب میباشد و ایرانیان قربانی ستمپذیری شخصیتی و دعوای امپریالیستی و استکباری داخلی و خارجی بوده اند. اینجانب پاسخگوی شما عزیزان در اسرع وقت میباشم ! با سپاس و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما عزیزان ! mosaddegh.iran@gmail.com

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

نقد برنامه امید دانا درباره سپاه پاسداران

پاسخ مختصر به جناب آقای امید دانا ( نقد برنامه سپاه پاسداران، ...

قرآن افساد فی الارض است20

قرآن,افساد فی الارض است

قرآن , افساد فی الارض است ! (الله, زئوس اسلامی)  الله مفتخر ...