خانه / عکس اسلایدر / نقد برنامه امید دانا درباره سپاه پاسداران

نقد برنامه امید دانا درباره سپاه پاسداران

پاسخ مختصر به جناب آقای امید دانا ( نقد برنامه سپاه پاسداران، مرد تنهای تاریخ )

 

پاسخ مختصر به جناب آقای امید دانا ( نقد برنامه سپاه پاسداران، مرد تنهای تاریخ )

با درود و وقت بخیر حضور جناب آقای امید دانا !
هموطن گرامی من برنامه شما به نام سپاه پاسداران، مرد تنهای تاریخ در برابر ایرانستیزان را مشاهده کرده ام و شنیده ام. من با عقیده شما درباره سپاه پاسداران مخالف میباشم. 
۱- سپاه پاسداران از بطن سیاستهای ماکیاولیسم و میلیتاریسم امپریالیستی – اسلامی گام به عرصه نهاده است ! 
بنابراین توجیه جنابعالی در رابطه با تشکیل سپاه پاسداران به منظور جلوگیری از هرج و مرج و میلیشیای محله ای یا منطقه ای در ابتدای انقلاب ۵۷ قابل قبول نیست؛ چه فراخوان آرتش در پایان دادن به میلیشیای محله ای و منطقه ای خود به تنهایی کفایت می کرد.
۲- طبق قنون اساسی جمهوری اسلامی اصل یکصد و چهل و سوم آمده است که ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند.
حال جنابعالی در برنامه خود به تمجید از سپاه پاسداران بدلیل مرزبانی پرداخته اید و حال آنکه سپاه پاسداران به صراحت به نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته و وارد حیطه مسولیتی آرتش جمهوری اسلامی شده است. ایران زمین هزاران سال با رشادتهای ارتش خود بقا یافته است و گرچه متاسفانه آرتش ایران در جمهوری اسلامی و رسته های فرماندهی و زیر فرماندهی تحت اسارت نیروهای سپاه پاسداران و استخدامی های حزب اللهی و ولایی خمینی و خامنه ای و آخوندی قرار گرفته اند و آرتش در اختیار جمهوری اسلامی یک نیروی ملی مهار شده بوسیله سیاستهای ماکیاولیستی و الیگارشی جمهوری اسلامی میباشد که نقشی در جریانات مدنی و ملی مگر هشت سال جنگ بین ایران و عراق ایفا نکرده است.
۳- جنابعالی در برنامه خود گفتید که همواره شما را نیروی انتظامی (پلیس سپاه پاسدارن) دستگیر کرده است و سپاه پاسداران هیچگاه با فعالان سیاسی و مدنی یا حقوق بشری برخورد نداشته است و این در حالی است که راس فرماندهی و زیر فرماندهی نیروهای انتظامی به عهده سرداران سپاه پاسداران میباشد و همچنین نیروی انتظامی یا همان کمیته انقلاب اسلامی پیشین تحت مدیریت و تعلیمات سپاه پاسداران قرار دارد. کسانیکه در زندان های سیاسی, عقیدتی و عمومی شکنجه ها و ستمها و افراط ها و اعدامها و قصابیها را طبق قوانین قضایی اسلامی و ولایی علیه زندانیان اعمال نموده اند, به نوعی عضو سپاه پاسداران یا ارتباطی با سپاه پاسداران داشته اند و مشی نظامی, سیاسی و قضایی سپاه پاسداران را پذیرفته اند. 
۴- جمهوری اسلامی خود در نقش آنارشیسم و هرج و مرج طلب سیاستهای خود را تدوین نموده است و ایران و منطقه را با سیاستهای تفرقه افکنانه و مستکبرانه خود دچار هرج و مرج کرده است و لذا هرج و مرج در جمهوری اسلامی موجبات سوء استفاده های کلان از موقعیتها و مسولیتها را بوجود آورده است که فساد را درنهاد حاکمیت گسترده کرده است.
۵- جنابعالی مدعی شده اید که اسرائیل خطر واقعی علیه ایران میباشد و مقامات جمهوری اسلامی بدفعات مردم ایران و منطقه را از سیاستهای امپریالیستی اسرائیل ترسانیده اند و گفته اند : اسرائیل اندیشه تسخیر منطقه از نیل تا فرات دارد و چنین ادعاهای فاقد مستندی را در راستای القای اندیشه اسرائیل هراسی اشاعه داده اند و حال آنکه جمهوری اسلامی با هزینه های فوق کلان بیت المال ایران در بحرین,یمن,سودان,سوریه,لبنان و عراق وارد شده است و سیاستهای استکباری و تروریستی خود را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای ایجاد هرج و مرج در منطقه اعمال کرده است. حضور جمهوری اسلامی در کشورهای مذکور منطقه ای و آفریقایی نه برای تحصیل منافع ملی و میهنی بلکه برای تحصیل منافع و مطامع الیگارشی میلیتاریستی جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی بوده است نه بقای ایران و ایرانی که جمهوری اسلامی ارزشی برای آنها قایل نبوده است. 
۶- جمهوری اسلامی در راستای ایجاد اسراف و اجحاف و آنارشی حکومتی و دولتی و بستر سازی تسهیل فسادهای حکومتی و دولتی, به گسترش دستگاه حاکمیت و دولت پرداخته است. در حالیکه آرتش برای ایران کفایت می کرد؛ سپاه پاسداران را بدلیل هراس از کودتای آرتش در راس آرتش قرار داد. جمهوری اسلامی بسیج اجتماعی را در برابر فعالان مدنی و سیاسی اجتماعی قرار داد. جمهوری اسلامی برج میلاد را در برابر برج شهیاد قرار داد. جمهوری اسلامی فرودگاه خمینی را در برابر فرودگاه مهرآباد قرار داد. بنابراین جمهوری اسلامی سعی نموده است که یک قدرت انحصاری نفاقی, امپریالیستی و استکباری علیه مردمان ایران و منطقه خاورمیانه پدید آورد. همه ی سیاستهای ضد بشری جمهوری اسلامی ناشی از سیاستهای ضد بشری اسلامی و امپریالیستی است که مملکت و ملت ما را در مصایب و فلاکت غوطه ور کرده است.

امپریالیستها و خیانتکارها, طالبان را در شرق ایران و سپاه پاسداران را در قلب ایران و داعش را در غرب ایران ساخته و پرداخته کرده اند. همه نیروهای اسلامی با تفاسیر اسلامی خاص خودشان فعالیتهای ناقض حقوق بشری داشته اند, ولی آنها در اساس و بنیان از یک طریق و آن قرآن تروریستی و تشریکی پیروی می کنند.همه ما نیک می دانیم که متاسفانه حقوق بشر سازمان بین الملل ابزار و آلت دست امپریالیستها و مستکبرها بوده است و لذا تاکنون جمهوری اسلامی به خود جرات نقض حقوق بشر داده است. ملت ما نیاز به سپاه پاسداران ندارد و سپاه پاسداران یک نیروی نظامی ایدئولوژیستی اسلامی برای مدافعه از حکومت اسلامی و ماهیت حکومت اسلامی و پیشرفت سیاست حکومت اسلامی است؛ زیرا آرتش ایران یک ماهیت ناسیونالیسم و ملی-تاریخی داشت که منافات با ماهیت حکومت اسلامی و اینترناسیونالیسم اسلامی و ولایی بوده است؛ از اینرو آرتش ایران بوسیله سپاه پاسداران مهار و حقیر شده است و جمهوری اسلامی در راستای فریب اذهان عمومی و قوانین بین المللی از بقای آرتش برای حفظ مشروعیت نظامی سپاه پاسداران استفاده کرده است. سپاه پاسداران در همه خیانتها,جنایتها,سرکوبها و غارتها از سوی سران حکومت و آخوندهای تروریست و مشرک مشارکت داشته است. سپاه پاسداران در برابر آرتش, خود یک هزینه فوق کلان بر دوش مردمان ایران و بیت المال ایران بوده است. همچنین امپریالیسم اسلامی-ولایی در راستای دستیابی به مرزهای اسرائیل و رویای نابودی اسرائیل و استقرار حکومتهای جمهوری اسلامی منطقه ای در همپالگی با جمهوری اسلامی و سنی و وهابی زدایی و فرقه گرایی شیعی و تقویت ایدئولوژی ولایی و شیعی منطقه ای در قالب یک الیگارشی میلیتاریستی اسلامی-شیعی منطقه ای پدید آمده است. اگر امروز سپاه پاسداران در سوریه به جنگ با اپوزیسیون سوریه می پردازد؛ هیچگونه ارزش معنوی و مادی برای ایرانیان و جهانیان نداشته است و صرفاً مدافعه از حقوق مستعمراتی روسیه در سوریه بوده است که مورد هجمه اروپا و غرب قرار گرفته است و خاصه آنکه سپاه پاسداران, ایران را خط مقدم جبهه روسیه علیه اروپا و آمریکا ساخته است و هزینه جنگ قدرتها را بایست مردمان ایران پرداخت نمایند. سپاه پاسداران نقش انگل نظامی و زالوی نظامی در ایران را ایفا کرده است که سیاستهای ماکیاولیستی اسلامی و غربی را برای تخریب ایران و ایرانی تحمیل نموده است. سخن بسیار و در این مقال نمی گنجد. متاسفانه شما در بیشتر برنامه هایتان دیگران را مورد ریشخند قرار داده و خود را داناتر از سایر افراد می پندارید که مورد نقد اینجانب بوده است.

جنابعالی بشدت به ملی گرایان مصدقی می تازید و آب در آسیاب نیروهای خائن امپریالیستی و استکباری و دیکتاتوری آخوندی می ریزید و حال آنکه گفتارهای شما درباره روانشاد دکتر مصدق خللی در ایمان به روانشاد دکتر مصدق, شخصیت نیک, خوب و خدمتگزار ناسیونالیست مملکت و ملت ایران پدید نمی آورد و بارها دروغگوییهای علی خامنه ای درباره روانشاد دکتر مصدق را شنیده ام که گفته است : دکتر مصدق برای برون رفت از بحران محاصره اقتصادی انگلیس, به آمریکا پناه جست و از آمریکا درخواست استقراض نمود و حال آنکه دکتر مصدق در نوشته های خود بصراحت آورده است که تقاضای او از آمریکا به جهت افشای ماهیت سیاستهای ضد ایرانی آمریکا در رد پرداخت استقراض به دولت ملی ایران بود. علی خامنه ای با بی شرمی در این مقطع تاریخی نهضت ملی ایران روانشاد دکتر مصدق را وابسته آمریکایی جلوه می دهد و حال آنکه آخوندها دروغگویی, غارتگری و جنایتکاری سادیسمی بیش نبوده اند و ایران را به خط مقدم روسیه علیه اروپا و آمریکا تبدیل کرده اند. خدمات روانشاد دکتر مصدق از بدو جوانی الی سالخوردگی بیش از ملی کردن نفت است و نیاز است که جوانان ایران مطالعه بیشتری در این زمینه داشته باشند که مقام انسانی,وجدانی و ملی ایشان را بیش از پیش دریابند. روانشاد دکتر مصدق هرگز نفی کوروش و هخامنشی نکرد و ایشان پیرو آموزه پندار نیک,گفتار نیک و کردانیک کوروش کبیر به جامعه ی ایران محبت و خدمت کرد, چه وطن پرستان واقعی و ملی گرایان واقعی, خدمتگزاران بزرگی برای ملک و ملت ایران بوده اند و امپریالیستها و خیانتکارها از این وجه ی ملی و ناسیونالیستی ایرانی وحشت داشته به مبارزه با مظاهر آن پرداخته اند.

با آرزوی توفیق و سلامتی برای جنابعالی !

نوشته شده : پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ شمسی 

( تاریخ مطلب را بخاطر ثبت در اسلایدر و ترتیب تصاویر اسلایدر, 12 بهمن ۹۶ وارد کرده ام )

https://www.youtube.com/watch?v=8zl0Npi9xGw

درباره newinsight

اینجانب محمد مصدق, متولد شهرستان تهران میباشم! نویسنده,منتقد و مبارز مستقل,در سرزمین تحت سلطه دیو صفتان اسلامی ! من زندگی خود را مرداد ماه سال 1350 شمسی, در منطقه نیروی هوایی تهران آغاز کردم و سن شش سالگی پس از آزمون هوش, در مدرسه اول ابتدایی فارابی نیروی هوایی راه یافتم؛ ولی خرده سالی بیش نبودم که اینتلیجنس سرویس انگلیس به دستور دستگاه پادشاهی انگلیس و به یاری عناصر ایرانی بسیج مستضعفان و کمیته انقلاب اسلامی, به توطئه و دسیسه علیه اینجانب پرداخت و دگربار فقر فرهنگی و شخصیتی بربریستی خود را در جهان بشری هویدا ساخت که البته! دادخواست و شکایات اینجانب علیه جمهوری اسلامی ایران و دولت و سلطنت انگلیس به مراجع ذیصلاح حقوق بشری و دیوان دادگستری بین المللی تسلیم شده است. بدینسان پادشاهی الیگارشی و آمورالیستی انگلیس, دگربار انتقامجویی و کینه توزی خود را علیه نهضت ملی ایران و ملی شدن نفت ایران و ملی گرایی در ایران تکرار نمود و ثبات جمهوری اسلامی,مجری سیاستهای ضد ایرانی, ضد الهی و ضد بشری را با حمایت های خود تامین کرد. اینجانب سالیان متمادی مشغول مبارزه با دیو صفتان داعشی شیعی, در داخل کشور ایران بوده ام و قوای تبهکار و فاسد حکومت جمهوری اسلامی را بشدت به چالش کشیده ام و حتی سید علی خامنه ای را در برابر مشیت الهی به زانو افکنده ام. اینجانب طی هدایت الهی و ملکوتی در عنفوان جوانی است که رسالت خود مبنی بر اعلام آیین و فرامین راستین موسی پیامبر را با انتشار فرامین ایشان و چاپ و نشر کتاب خود به نام راهی بسوی راستی به انجام رسانیده ام و عیسی را براستی خاتم النبیین و خاتم الشهدا خوانده ام که طبق آگاهی الهی و ملکوتی بدین حقیقت دست یازیده ام و صلیب عیسی را جایگاه شهادت انسانی دانسته ام که کمال اخلاقی را از مسیر کمال عاطفی تحقق بخشیده است و در مسیر ابلاغ حقیقت و دیانت راستین الهی و ابراز محبت به هم نوعان خویش جان به جان آفرین تسلیم نموده است گرچه اکنون ادیان و کتب آنها بشری میباشند, ولی بهترین گزینه برای هر ایرانی خردمندی را آیین توحیدی زرتشتی تامین می کند , باری بر دوشی کسی ننهاده است و همه پند و اندرز آن پندار نیک,گفتار نیک و کردار نیک میباشد. آیین زرتشتی,توحیدی و دین اسلامی, تشریکی تهیه شده اند و لذا عطف به نیاز افزایش عرق ملی ما را مجاب می سازد که ایرانیان به آیین اجدادی خویش مراجعت نمایند؛ چه دین اسلامی,جبر,قهر و شر و آیین زرتشتی,فر,مهر و فروز است. هر اجتماعی بشری در بحبوحه های سیاستهای زندگی,دنیوی و مادی - در حوزه های مختلفه سیاسی,اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی - نیاز به تکیه گاهی معنوی دارد که همت و ترغیب خویشرا در حفظ سلامت و امنیت روحی,روانی,جسمی و جنسی و رعایت صحت و سلامت قواید حیات,منزلت و کرامت بنماید؛ بنابراین آیین زرتشتی به گواه تاریخ ایران زمین است که جامعه ایرانی را در چکاد افتخارات,سلامت و امنیت معنوی محفوظ داشته بود. هر جامعه ای در مقطعی از زمان بدلیل پیروی کورکورانه و منظلمانه جامعه از دینی و مذهبی, دچار ظلمی و ستمی شده است؛ زیرا ادیان کمال ندارند و حاوی نقص و نقض میباشند؛ ولی از سوی دیگر هدایت,مطالعات,تحقیقات و نظارت همگانی و دایمی بر تحرکات مذهب و ماهیت مذهب و حفظ حق تجدید نظر اصلاحی, در کلیات و جزئیات مذهب و شخصیت, از بروز عقاید و کردار انحرافی,دیکتاتوری و ستمگری مذهبی,سیاسی,فرهنگی و اجتماعی ممانعت می ورزد. بنابراین ادیان, نیازمند کنترل افکار و عقاید مثبت اجتماعی میباشند که فیلترینگ مثبت بر محتوای آنها اعمال گردد و ادیان در حیطه عقل,منطق,احساس و دانش نیکوکار و مهرورز سالم سازی شوند. اینجانب در سال 1380 شمسی و متعاقب حادثه ناگوار کوی دانشگاه در سال 1378 شمسی - طی فراخوان جناب آقای قائم مقامی, مجری رادیو ایران - در برخی تجمعات بر حق اعتراضی و حمایتی شرکت فعالی جستم و سالهای اخیر به دفعات دستگیر و حتی ضرب و شتم شده ام و همواره از ملی گرایی, عدالتخواهی و آزادگی پیروی کرده ام و ایران را تحت اشغال نامردمان و ناجوانمردان جاهل,دشمن و خائن خوانده ام که پیرو جنون قرآنی و جنون شخصیتی و روانی میباشند. زندگی در طبیعت گیلان به من آموخته است که پیروی از قوانین طبیعی, پیروی از اعتدال است و انسانها را راهنمای بسیار نیکویی است که آیین طبیعی, برترین آیین الهی است که حتی موارد نقص و نقض ادیان را برای ما هویدا می سازد. ادیان حاوی تلفیق اخلاق و نقض اخلاق و تلفیق حق و باطل میباشند و لذا نقص و نقض ادیان بدلیل آفرینش دارای نقص و نقض جهان,جانداران,انسان, عقل,منطق و دانش میباشد که فقط آفریدگار دارای کمال است. ... اکنون ایران تحت سلطه دیکتاتوری اسلامی میباشد و آزاد اندیشی در سرزمین ما بشدت سرکوب و منکوب می شود و آزادی تنها برای افراد ضد الهی, ضد بشری و ضد اجتماعی قانونی است که نیروهای مذهبی - سیاسی,تروریستی,تشریکی و انحرافی را تشکیل داده اند و الیگارشی مذهبی و سرمایه داری مذهبی را حمایت کرده اند و جامعه ایرانیان را در چالش و تنش فراوان غوطه ور ساخته اند. اسلامگراها,روسها و انگلیسیها, بازیگران اصلی سیاست در تعیین مقدرات کشور ایران بوده اند و اکنون ایران و سوریه خط مقدم روسیه علیه آمریکا و غرب میباشد و ایرانیان قربانی ستمپذیری شخصیتی و دعوای امپریالیستی و استکباری داخلی و خارجی بوده اند. اینجانب پاسخگوی شما عزیزان در اسرع وقت میباشم ! با سپاس و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما عزیزان ! mosaddegh.iran@gmail.com

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

قرآن افساد فی الارض است20

قرآن,افساد فی الارض است

قرآن , افساد فی الارض است ! (الله, زئوس اسلامی)  الله مفتخر ...

قرآن, دین بی عدالتی است

درباره ماهیت واقعی کمیته امداد امام خمینی –  قرآن و اسلام, دین ...